Systematické konstelace

"Dokud nezvědomíte nevědomé, bude to řídit Váš život a budete to nazývat osudem." ~ C. G. Jung

 

Žijeme a pracujeme v uvědomovaných i neuvědomovaných vazbách mnohočetných vztahových systémů - naší původní rodiny, naší původní kultury, našeho profesního a organizačního prostředí. Každý z těchto systémů funguje na základě přirozených, univerzálních principů, které se zase a znovu projevují. Když jsou tyto hybné síly ignorovány nebo potlačovány, systém hledá způsob, jak se sám znovu uspořádat.

Pokusy o takové uspořádání mohou vytvářet dynamiky, které se projevují v životě jako komplikace, omezení, které ovlivňují naše rozhodování a jednání, naše vztahy i práci. Jsme-li schopni uvidět tyto dynamické procesy pod povrchem, a mechanismy či vzorce, které je tvoří, pak se objeví prostor pro svěží jasnost a změnu.
 


Co jsou systemické konstelace:

Systemické konstelace jsou fascinující technikou, kterou vytvořil německý terapeut Bert Hellinger, a která nám nabízí možnost nahlédnout na tyto neviditelné souvislosti, které ovlivňují dění v našem životě, v našich vztazích, v našich pocitech, apod. Konstelace jsou zážitkovou metodou práce se systémem, v bezpečném prostředí, vedenou zkušeným terapeutem. Tato metoda využívá prostorové uspořádání prvků (elementů), přičemž umožňuje uvidět tyto prvky ve vzájemných vztazích, vidět jejich vzájemnou dynamiku a dovolit, aby vznikla prostor pro změnu. Konstelace je možné stavět pouze v sestavě terapeut - klient, nebo se skupinou.

 

Co nejsou systemické konstelace:

Konstelace nejsou duchařina, nebo nějaké esoterické reje :) Neděje se při nich nic nebezpečného, nebo nesnesitelně těžkého. Naopak, lidé prožívají uzdravující prožitky a prozření, nahlížejí cestu tam, kde dosud vidět nebyla, protože se některé věci z nevědomí potřebovaly zvědomit. Konstelace nejsou jen o tom, nahlédnout na příčiny současného stavu, ale jsou také možností udělat konkrétní kroky k uzdravení, k osvobození. Umožnit zastavené energii, aby se pohla. Někdy se to děje pomaleji, někdy rychleji, ale vždy se něco uděje a probíhá na vědomé i nevědomé úrovni dál. Každý jednotlivý krok má svůj význam.

 

Pro koho jsou konstelace vhodné:

 • Pro ty, kteří chtějí nahlédnout na neviditelné nitky, které prostupují jejich životem a ovlivňují jej, a kteří chtějí vykročit směrem ke svobodě.
 • Pro ty, kteří prožili nebo prožívají nějaké traumatické zážitky; pro ty, kteří řeší složité nebo v něčem zatím nepochopitelné těžkosti ve vztazích (rodinných, partnerských, pracovních)
 • Pro ty, které trápí nějaké zdravotní problémy
 • Pro ty, kteří nejsou spokojení se svým vztahem k penězům (mají jich málo, bojí se o ně, atd.)
 • Pro ty, kterým se v životě opakují podobné věci a chtěli by se jim podívat na kloub, a podobně.

Více o typech systémů a možných tématech se dočtete zde.

 

Jak konstelace probíhají:

Pokud se staví Váš systém, terapeut Vám pomůže vytvořit "zakázku" (tedy na základě Vašeho tématu zvolit systém, který se bude stavět, určí role postav, které budou pro danou práci součástí systému). Pak si z přítomných účastníků vyberete zástupce do těchto rolí (např. za maminku, sestru, své plíce, peníze, apod.). Pak se už jen díváte. Zástupci v rolích se pak v systému začnou nějakým způsobem projevovat a začne se ukazovat dynamika systému. Pod vedením terapeuta se s touto dynamikou pracuje. Možnost nahlédnout na to všechno zvenčí (z pozice pozorovatele) nabízí unikátní příležitost uvidět dosud neviděné a prožít dosud neprožité. Na závěr máte vždy možnost do systému vstoupit a pod vedením terapeuta nahlédnout svůj vlastní systém v novém světle. Po skončení konstelace je vhodné prožité nijak nepitvat a nerozebírat, ale nechat působit.

 

Jaké typy informací a otázek nás zajímají před postavením konstelace?

Dřív než si klient postaví konstelaci, měl by najít odpovědi na následující otázky, mapující závažné momenty z rodinné historie. Pomáhají totiž odhalovat různé zapletení a skryté systemické dynamiky. Když v průběhu stavění nastane situace, kdy je konstelace „zaseknutá“, protože chybí nějaká informace, znalost těchto odpovědí umožňuje posunout dění blíž k domluvené zakázce.  

 • Pokud se vaši rodiče neprovdali nebo rozešli, co bylo příčinou?
 • Měl otec nebo matka předchozí důležité vztahy lásky? Byli zasnoubeni s někým jiným?
 • Kolik sourozenců (i nevlastních) mají vaši rodiče a vy?
 • Byly v rodině nějaké spontánní potraty, interrupce, mrtvě narozené děti, brzké úmrtí dětí?
 • Bylo nějaké dítě dáno do mimo-rodičovské péče? (pěstounství, dětský domov, ústav, příbuzní)
 • Byl někdo adoptován?
 • Zemřela nějaká žena u porodu, resp. objevily se závažné zdravotní komplikace (somatické, psychické) jako následek porodu?
 • Byl v rodině někdo vážně nemocný, nebo měl psychické problémy?
 • Objevila se v rodině nějaká chronická onemocnění anebo smrtelné nehody?
 • Spáchal někdo v rodině sebevraždu?
 • Věnuje se někdo z rodiny riskantním sportům, nebo má profesi, ve které je jeho život vystaven ohrožení?
 • Byl někdo z rodiny pachatelem nebo obětí sexuálního deliktu?
 • Spáchal někdo v rodině zločin nebo byl ve vězení? Byl někdo obětí trestního činu?
 • Byl někdo z rodiny za války členem nacistické organizace, nebo v STB a pod.? V jaké pozici?
 • Byl někdo z rodiny v koncentračním táboře, nebo vězněn a pronásledován za svoje politické přesvědčení v průběhu války anebo komunizmu?
 • Bojoval někdo z vaší rodiny ve válce?
 • Je vaše rodina více-národnostní?
 • Změnil někdo v rodině svou náboženskou příslušnost? 
 • Přišel někdo z rodiny o majetek, nebo nabyl majetek na úkor druhých? (konfiskace, znárodnění, kolektivizace, národní správa, arizace…)
 • Ukrýval se někdo v průběhu války a byl tak vyloučen ze společenství?
 • Byl někdo v průběhu války někým z rodiny zachráněn?
 • Byl někdo jiným způsobem vyloučen z rodiny?
 • Máte svou oblíbenou pohádku z dětství (do 7. let), ke které jste se vraceli?  Nebo nějakou jinou pohádku, která Vás provázela delší životní období? (spojenou s příjemnými pocity, vzrušením nebo strachem)
 • Máte v současnosti nějakou knihu, příběh, film, které vás speciálně zaujaly? Čím?
 • Oslovuje Vás v posledním období nějaký film, kniha, nebo divadelní představení, u kterých cítíte, že je musíte vidět opakovaně?
 • Existují nějaké dějinné události, kterým se věnujete víc, anebo vás z nějakého důvodu zajímají?
 • Stala se ve vaší rodinné historii vražda? 
 • Emigroval někdo z rodiny, nebo zažil odsuny?
 • Je ve Vaší rodině nějaké téma, které je tabu, o kterém se nehovoří? 

 

Vedoucí konstelací

PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D.

 

Přečtěte si o systemických konstelacích

O systemických konstelacích
Kořeny a historie konstelační práce
Jak vysvětlit, že konstelace fungují

Více o tomto tématu se dočtete také v mé knize: Rodinné konstelace - psychoterapie a spiritualita

 

Nejbližší akce:  (kompletní seznam akcí najdete zde)
Kde nás najdete:
CERVOY, s.r.o.
PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D.
Františkánská 6
602 00 Brno
MailChimp
Zasílání pozvánek na akce:
Přejete si dostávat pozvánky
na námi pořádané konstelace,
semináře a kurzy?
Přihlaste se k jejich odebírání zde.
Design © DharmaLight   |  CERVOY, s.r.o.   |   Tel.: 542 214 701   |  E-mail: info@cervoy.cz   |   odkazy