Typy systémů a témata

 

Životní a zdravotní konstelace

Některé výzvy života mohou být skutečně užitečné teprve tehdy, když pochopíme nevědomé vzorce a pouta, která jsou skryta pod povrchem. Objevovat bohatost života je mnohem snažší, když se zblízka podíváme na to, co máme k dispozici a co nás omezuje.

V oblasti životních a zdravotních konstelací se řeší např. tato témata:

 • Závislost
 • Tréma / Fóbie
 • Těžkosti ve vztazích / navazování / udržení
 • Osobní štěstí
 • Svoboda v rozhodování
 • Trauma
 • Odpuštění
 • Onemocnění / Uzdravení
 • apod.

 

Rodinné a vztahové konstelace

Naši touhu po šťastném životě ve vztazích často komplikují neviditelné dynamiky, které na naše vztahy působí, ať už v rodině, přáteli nebo ve vztahu s životním partnerem. Teprve když jsme schopni si zvědomit skryté uličky a dosud neuvědomované závislosti, které hrají role v našich vztazích, máme šanci vstoupit na skutečně vlastní cestu.

V oblasti rodinných či vztahových konstelací se řeší např. tato témata:

 • Krize v partnerském vztahu
 • Adopce
 • Potrat
 • Rozvod
 • Nevěra
 • Předčasné úmrtí člena rodiny
 • Napjaté vztahy s rodiči / dětmi / sourozenci
 • Opakující se generační osudy / nemoci
 • apod.
 

Pracovní a manažerské konstelace

V pracovním světě, ať už si jej vytváříme sami nebo následujeme někoho jiného, se ocitáme v komplexních systémech, které vykazují své vlastní vzorce a skryté dynamiky. Když jsme schopni nahlédnout na neviditelné síly, které působí v organizačních systémech, je pak snazší najít v nich naše místo a realizovat svůj talent.

V rámci pracovních konstelací se řeší např. tato témata:

 • Vztahy na pracovišti
 • Rozhodnutí zůstat nebo odejít
 • Nedorozumění a konflikty s kolegy / nadřízenými / podřízenými
 • Profesionální směřování, směr dalšího rozvoje
 • Rovnováha mezi soukromým a pracovním životem
 • Ohodnocení / Odměna / Peníze v životě
 • Únava / Syndrom vyhoření
 • Autorita
 • apod.

 

V rámci manažerských konstelací se řeší např. tato témata:

 • Vedení týmu
 • Řešení nových situací
 • Zlepšení komunikace v týmu
 • Vztah nadřízený - podřízený
 • apod.

 

Nejbližší akce:  (kompletní seznam akcí najdete zde)
Co nabízíme:
Kde nás najdete:
CERVOY, s.r.o.
PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D.
Františkánská 6
602 00 Brno
MailChimp
Zasílání pozvánek na akce:
Přejete si dostávat pozvánky
na námi pořádané konstelace,
semináře a kurzy?
Přihlaste se k jejich odebírání zde.
 © CERVOY, s.r.o.   |   Tel.: 542 214 701   |  E-mail: info@cervoy.cz