Kořeny a historie konstelační práce

Autor konstelační metody, Bert Hellinger, se narodil roku 1925. V 17 letech šel bojovat do války, ihned po válce vstoupil do řeholního řádu, později se stal knězem. Působil v Jižní Africe, kde byl knězem a misionářem u kmene ZULU. Po 25 letech z řádu odešel a zahájil studium psychoterapie. Prošel psychoanalytickým výcvikem. Před jeho skončením se seznámil s Janovou terapií Prvotního výkřiku, věnoval se Gestalt terapii a transakční analýze. Analýzu scénářů z transakční analýzy rozšířil napříč generacemi.


V tomto mu byly inspirací především myšlenky Boszormenyii-Nagaye. Účastnil školení v hypnoterapii Miltona H. Ericksona a NLP (Neurolingvistické programování). Vliv měl i Fank Farelly s jeho provokativní terapií a Jiřina Prekopová s terapií pevným objetím. Hellingerovy rodinné konstelace můžeme tedy vnímat jako integraci rozmanitých směrů a přístupů. Metoda konstelací využívá prostorové obrazy, prostorovou reprezentaci a transgenerační perspektivu.

Tato metoda navazuje na metody a práce Jacova L. Morena, Ivana Boszormenyi-Nagaye a Virginie Satirové (a mnoha dalších).

Jacob L. Moreno - byl průkopníkem systemické dramatické terapie - psychodramatu. Cílem bylo přeorientovat klienta od zkoumání minulosti směrem k akčnosti a interakčnosti v přítomnosti.

Ivan Boszormenyi-Nagy popsal struktury vztahů, které jsou za hranicemi dosažitelnými pomocí tradičních individuálních a transakčních přístupů v psychoterapii na velkém množství kazuistik prokázal, že vnější vztahová dynamika vychází z neviditelné vztahové dynamiky ovlivněné transgeneračními vazbami. Velký důraz kladl na rovnováhu mezi dáváním a přijímáním, spravedlností a vyrovnáním. Jeho poznatky a teorie byly východiskem pro koncipování kontextuální terapie.

Práce Virginie Satirové byla zaměřena na komunikaci uvnitř systému. Byla tvůrcem řady terapeutických technik. Známá je Satirové metoda rodinného sochání (sousoší), techniky rodinné simulace, která je zážitkově orientovanou rodinnou terapií.

 

 

Nejbližší akce:  (kompletní seznam akcí najdete zde)
Co nabízíme:
Kde nás najdete:
CERVOY, s.r.o.
PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D.
Františkánská 6
602 00 Brno
MailChimp
Zasílání pozvánek na akce:
Přejete si dostávat pozvánky
na námi pořádané konstelace,
semináře a kurzy?
Přihlaste se k jejich odebírání zde.
 © CERVOY, s.r.o.   |   Tel.: 542 214 701   |  E-mail: info@cervoy.cz