Co nabízím


"Vědomý business je daleko víc než jen technika. Je to vyslyšení naší lidské touhy po naplněném, tvořivém a smysluplném životě. Je to rozhodnutí pracovat v souladu se svými hodnotami, s respektem k sobě, k druhým lidem i k přírodě, využívat svůj plný potenciál a sloužit druhým, jak nejlépe dovedeme, a užívat si duševního i materiálního bohatství, které nám to přináší." ~ Fred Kofman

 

Není těžké si všimnout, že svět se proměňuje, a že jsme vyzýváni k novému způsobu nahlížení a bytí, jak v práci, tak v osobním životě.

Strategie způsobu podnikání založeného na tvrdém boji s konkurencí a orientaci na co největší zisk za každou cenu přestávají fungovat a firmy i jednotlivci, kteří si přejí pokračovat ve své práci dál, jsou nuceni prozkoumat od základu své motivace, vize a cesty, kterými je naplňují. Jsme vystavováni mnoha tlakům, stresu, stále narůstajícímu množství možností a tedy rozhodnutí, cítíme se často vyčerpáni, zklamáni, zmateni.

Máme-li dostatek odvahy a touhy něco změnit, pak místo toho, abychom na podnikání zanevřeli, se sami sebe ptáme - Co je vlastně smyslem mé práce? Po čem toužím? Kam zmizela radost, tvořivost a naplnění? Co mohu dělat jinak?

Tato transformace je pro většinu firem velmi náročná, ale pokud k ní přistoupí poctivě, pak je dovede ke smysluplnému, vědomému podnikání, které je opravdové, přináší užitek svým klientům, zlepšuje kvalitu jejich života a přináší radost a smysl.

Nabízím firmám, pracovním týmům i jednotlivcům doprovázení touto transformací, touto fascinující výzvou, a zvu Vás ke společné práci s těmito tématy. Nabízím Vám své mnoholeté zkušenosti s doprovázením malých i velkých firem i jednotlivců, a také bohaté zkušenosti z práce psychologa a psychoterapeuta, tedy ze světa lidské mysli, emocí a prožívání. Mou práci a pochopení lidského bytí v poslední době hluboce obohacuje také praxe meditace, jejíž techniky někdy v rámci společné práce zprostředkovávám také svým klientům.

Těším se na naše setkání a společnou práci.
PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D.


 

Nejbližší akce:  (kompletní seznam akcí najdete zde)
Kde nás najdete:
CERVOY, s.r.o.
PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D.
Františkánská 6
602 00 Brno
MailChimp
Zasílání pozvánek na akce:
Přejete si dostávat pozvánky
na námi pořádané konstelace,
semináře a kurzy?
Přihlaste se k jejich odebírání zde.
Design © DharmaLight   |  CERVOY, s.r.o.   |   Tel.: 542 214 701   |  E-mail: info@cervoy.cz   |   odkazy