Jak pracuji


"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete." ~ Zig Ziglar


S klientem (pracovním týmem, vedením společnosti, týmem vedoucích, apod.) se vždy předem domlouváme, společně diagnostikujeme aktuální témata k řešení nebo k rozvoji. Každé školení je tak šité na míru a reflektuje vyjádřené potřeby klienta, případně směr, kterým se chce vydat.


Zaměřuji se na:

  • posun vnímání podnikání z oblasti pragmatického businessu směrem k nalezení skutečného smyslu toho, co děláme; realizaci našich snů, a bdělému prožívání tohoto fascinujícího procesu;
  • definování týmových hodnot, jejich sdílení a nalezení cesty k jejich naplnění;
  • význam vzájemnosti a sounáležitosti v pracovním týmu, pochopení rolí, využití nadání a schopností každého člena týmu, a síly jejich spojení;
  • podporu týmové spolupráce a efektivní, na respektu založené komunikace;
  • řešení konfliktů v rámci týmů a umění zpětné vazby;
  • sebepoznání, rozpoznání vlastního potenciálu i slabých míst a jejich plné využití, rozvoj odvahy a důvěry;
  • podporu kreativního přístupu k životu i práci a k tomu potřebných dovedností.


Forma práce:

Při společné práci je vždy dostatek prostoru pro teoretický základ (know-how) daného tématu, i pro jeho prožití v modelových, konkrétních situacích. Téměř vždy je pro skutečné strávení tématu potřebný určitý čas a často se otevřou další témata, kterým se následně můžeme spolu věnovat.

  • Nejčastěji pracuji s týmy od 5 do 15 osob.
  • Délka trvání je pak nejčastěji od 1 do 3 dní.
  • Je také možné pracovat formou kontinuálních setkávání nad tématy, se kterými si klient přeje pracovat.


 

Nejbližší akce:  (kompletní seznam akcí najdete zde)
Meditace a praxe všímavosti
1. 12. 2020 / 18:00 - 19:00
(samostatné večery)
Meditace a praxe všímavosti
8. 12. 2020 / 18:00 - 19:00
(samostatné večery)
Kde nás najdete:
CERVOY, s.r.o.
PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D.
Františkánská 6
602 00 Brno
MailChimp
Zasílání pozvánek na akce:
Přejete si dostávat pozvánky
na námi pořádané konstelace,
semináře a kurzy?
Přihlaste se k jejich odebírání zde.
Design © DharmaLight   |  CERVOY, s.r.o.   |   Tel.: 542 214 701   |  E-mail: info@cervoy.cz   |   odkazy