Reference


"Já osobně jsem měl školení s Vojtou asi 4 nebo 5x. Pokaždé se těším na naše setkání a to jak v odborné rovině, tak hlavně lidské. Vojta je velice kvalitní a příjemný člověk, s obrovským nadhledem a přehledem. Dá se s ním bavit v podstatě o všem a do veliké hloubky. Dokáže podat jakékoliv i složitější téma srozumitelně, vtipně a lidi to baví celý čas. Samozřejme se s ním dá domluvit na individuáním programu ušitém na míru firmě. My jsme byli naprosto spokojeni, dokonce i zkušení kolegové, kteří absolvovali hodně školení a teambuildingů hodnotili školení jako velmi povedené. Vojta umí zkombinovat psychologii s businessem, proložit praktickou ukázkou, úkolem, hrou nebo příkladem. Vojtův přístup je velmi pragmatický, lidský a dokáže nastavit člověku zrcadlo. A je to velký milovník a znalec dobrého jídla a vína. :)"


Jozef Papp, headhunter a šéf české pobočky firmy Stanton Chase

 

"V naší firmě jsme realizovali několik seminářů PhDr. Černého pro obchodníky, trénink prodejců – vždy velká spokojenost, nejvíce žádané téma: "Zvládání námitek". Prodejci získali větší sebevědomí při jednání, naučili se jak reagovat na "potížisty", jak vést rozhovor, jak se správně ptát, jak oslovit,... PhDr. Černý je charismatický člověk, který ví, co říká, na oblibě a úspěchu jeho seminářů má velký podíl i jeho profese psychologa; obsah semináře připraví na míru dle požadavku zadavatele – včetně velice prezicně zpracovaných skript. PhDr. Černý dokáže svým projevem zaujmout, vtáhnout posluchače, mluví jasně-stručně-výstižně, do semináře zařazuje hravé prvky, semináře jsou interaktivní, nabité informacemi."


Ing. Ivana Mezerová, manažerka prodeje a marketingu Energy Group, a.s.

 

"S Vojtou Černým spolupracujeme už řadu let. Připravoval pro nás několik seminářů. V úvodu velmi často říká, že se ze své ambulantní ordinace vždy těší mezi "normální lidi" a po několika hodinách pobytu mezi nimi se zase velmi těší do ambulance na své pacienty. To je možná právě to, co ho velmi výrazně odlišuje od jiných školitelů - do svých školení dává zkušenosti z praxe. Každé školení je originální - vždy dokáže velmi pohotově vycítit naladění lidí, atmosféru skupiny a upravit téma tak, aby "sedlo", a aby si každý opravdu odnesl to, co potřebuje. Například jedním z našich požadavků bylo školení "Komunikačních dovedností" pro dvě různé skupiny. Tematická osnova byla stejná, ale některá cvičení se změnila právě podle složení skupiny. Obě skupiny lektora velmi chválily. Jiný příklad - v minulé firmě jsme měli od vedení požadavek na kurz manažerských dovedností pro manažery. Jeden z manažerů se jednoznačně vyjádřil, že takových školení už zažil dost a že jsou k ničemu, ale když musí, tak tedy přijde. Přišel, rozložil notebook, a řekl lektorovi přesně totéž. Pan Černý se tím nenechal vyvést z rovnováhy s tím, že se tedy budou snažit se vzájemně nerušit, a začal seminář. Zmíněný manažer zpočátku dělal, že se ho to netýká, postupně se však nechal vtáhnout do dění a na konci dokonce aktivně diskutoval s lektorem a konzultoval možné postupy v některých situacích. Ze školení odcházel sice "umírněně", nicméně nadšený.

Jako nejvýraznější přednost práce Vojty Černého vnímám právě ve způsobu, jakým semináře vede a v tom, že to, co školí, má podložené mnohaletou praxí. Jeho zkušenosti mu umožňují přiblížit dané téma způsobem přijatelným pro každého posluchače. Nepřesvědčuje posluchače o tom, co říká, nechá je, aby se o tom přesvědčili sami. Působí velmi důvěryhodným dojmem, školení často připomínají spíše interaktivní hru, probíhají v duchu čínského úsloví: "Řekni mi to a já to zapomenu, ukaž mi to a já si to možná zapamatuji, zapoj mne a já porozumím"."


Jana Hajdová, HR Manager, Ball Aerocan CZ s.r.o.

 

"S panem Černým spolupracovala naše společnost ABN AMRO Asset Management a.s. (později Atlantik Asset Management investiční společnost a.s. ) od roku 2002 do 2009. Pan Černý pro nás zajišťoval trénink obchodní motivace a obchodních dovedností klientských pracovníků a obchodníků. S některými našimi pracovníky v oblasti zvládání trémy a stresu pracoval i individuálně v rámci své odborné praxe psychologa. Velmi jsme oceňovali jeho vysoké odborné a praktické znalosti, neformální a přátelský přístup. Některé jeho semináře jsme s úspěchem pravidelně opakovali. Naše společnost si velmi cenila této spolupráce."

Vratislav Svoboda, obchodní ředitel Atlantik Asset Management investiční společnost a.s. v letech 2000 - 2010
 

"Pana doktora Černého jsme požádali, aby připravil celou sérii seminářů zaměřených na soft skills pro naše technicko-hospodářské pracovníky. Ačkoliv se v jednotlivých kurzech sešli zaměstnanci různých profesí (mistři, administrativní pracovnice, konstruktéři atd.), Vojta vždy dokázal kolektiv stmelit, nabídnout jim něco nového a zajímavého. Většina účastníků se shodla, že pro ně byl výcvik přínosem, a že se naučili dovednostem, které mohou uplatnit v profesním i soukromém životě. Výrazně se zlepšila komunikace mezi jednotlivým odděleními a provozy, protože se samozřejmě lépe jedná s člověkem, kterého známe, chápeme náročnost jeho práce a víme, jaké jsou jeho možnosti.

Za nejlepší důkaz kvality odvedené práce pana doktora Černého považuji, že se zaměstnanci sami zajímali, kdy který kurz bude probíhat, posílali náměty na obsah dalších kurzů, dožadovali se pokračování a opakování některých témat."


Hana Pitnerová, HR Manager, Hella Corporate Center Central & Eastern Europe, s.r.o.
 PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D. v minulosti pracoval mimo jiné pro tyto firmy:

 • Miele technika s.r.o.
 • Ball Aerocan CZ
 • Hella Autotechnik
 • Albatros Media, a.s.
 • Thyssenkrupp Ferosta
 • Cembrit CZ
 • ÚMPOD (Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí)
 • TRW Autoelektronika
 • W&H Prostějov
 • H&H
 • Aromatika CZ
 • Energy CZ
 • Confidence Human Capital
 • Stanton Chase International
 • Atlantik Kilcullen Asset Management
 • Telefónica O2
 • Česká pojišťovna
 • VZP ČR
 • Hospodářská a obchodní komora
 • ŠKODA Auto
 • a další...

 

Nejbližší akce:  (kompletní seznam akcí najdete zde)
Co nabízíme:
Kde nás najdete:
CERVOY, s.r.o.
PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D.
Františkánská 6
602 00 Brno
MailChimp
Zasílání pozvánek na akce:
Přejete si dostávat pozvánky
na námi pořádané konstelace,
semináře a kurzy?
Přihlaste se k jejich odebírání zde.
 © CERVOY, s.r.o.   |   Tel.: 542 214 701   |  E-mail: info@cervoy.cz