Metody práce

Při terapeutické práci s klientem vycházíme z toho, že každý člověk je jedinečná bytost, tedy i její cesta a způsob rozhodování a řešení jsou jedinečné. Při našem setkání proto nehodnotíme, nesoudíme, ani nehledáme radu. Hledáme cestu Vašeho srdce. Společně nahlížíme na události Vašeho života z nových pohledů, které Vám umožní udělat potřebný krok, vedoucí k životu ve větší harmonii.

Volíme přitom vždy takový přístup, který je pro klienta v daném okamžiku užitečný a bezpečný, aby se posunul blíže ke svým vlastním zdrojům a dokázal zvládnout aktuální životní etapu nebo výzvu.

Používáme tyto přístupy:

 • Kognitivně behaviorální terapie
 • Klasická a Ericksonovská hypnoterapie
 • Relaxace
 • Procesově-orientovaná psychologie
 • Práce se sny
 • Neurolingvistické programování
 • Práce s tělem
 • Práce s dechem
 • Krátkodobá terapie
 • Systemický přístup (práce s celky, do kterých patříme - rodina, rod, pracovní kolektiv apod.)
 • Krizová intervence (okamžitá pomoc v náročné životní situaci)

 

Nejčastější formou psychoterapie jsou individuální setkávání. Délka sezení je obvykle 60 minut, frekvence sezení se liší aktuální potřeby a dohody.


Termín psychoterapie je vždy potřeba objednat předem.

 

Nejbližší akce:  (kompletní seznam akcí najdete zde)
Co nabízíme:
Kde nás najdete:
CERVOY, s.r.o.
PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D.
Františkánská 6
602 00 Brno
MailChimp
Zasílání pozvánek na akce:
Přejete si dostávat pozvánky
na námi pořádané konstelace,
semináře a kurzy?
Přihlaste se k jejich odebírání zde.
 © CERVOY, s.r.o.   |   Tel.: 542 214 701   |  E-mail: info@cervoy.cz